Plannen

Door een juiste planning verkrijgt u lagere kosten en hogere opbrengsten, doordat u

  • Een betere bezettingsgraad kunt realiseren
  • De te verrichten arbeid beter kan spreiden
  • De benodigde handelingen kunt optimaliseren
  • Het gewenst aflevermoment kunt afstemmen op de geplande verkoopvoorraad

Hogere omzet door betere bezettingsgraad

Met BergVision verkrijgt u inzicht in uw huidige bezetting, maar ook in de toekomstige bezetting van uw vloer en/of uw containers. U weet welke afleveringen gepland staan, en op welk moment. Deze ruimte komt beschikbaar, dus u kunt direct nieuwe aanleveringen inplannen, of de ruimte benutten voor bv wijder zetten. Kortom, een hogere bezetting, meer omzet tegen dezelfde vaste kosten.

Kostenbesparing door betere spreiding van arbeid

Doordat u precies inzicht heeft in de geplande werkzaamheden voor de nabije toekomst, kunt u de inzet van medewerkers en flex-werkers optimaliseren. Dit betekent dat u vroegtijdig inzicht krijgt in de benodigde piek-capaciteit, en de inzet beter kan plannen. Door piek-momenten te minimaliseren bespaart u op overwerk-kosten.

Optimaliseren handelingen

Met inzage in de planning kunt u momenten voor oppotten, wijderzetten, afleveren, etc optimaliseren. Hiermee verkrijgt u inzage in de transport-behoefte binnen de tuin. Bovendien heeft u inzicht in de benodige kascapaciteit na de behandeling, en heeft u inzage in de benodigde capaciteit voor de handelingen zelf (aan- en afvoerbanen, verwerkingsbanen, medewerkers).

Verhogen omzet door bepaling aflevermoment in combinatie met verkoopvoorraad

Uw afdeling Verkoop verkrijgt inzage in de planning. Hierdoor kan het aflevermoment optimaal worden afgestemd op de vraag in de markt. Bepaalde partijen kunnen worden gereserveerd voor klanten. Ook kunt u de handelingen eerder of later inplannen, zodat u toewerkt naar het afgesproken aflevermoment met de klant. U kunt beïnvloeden hoeveel partijen u aflevert, of u kunt de spreiding in Groot, Middel en Klein beter bepalen.

schermprint_plannen1.png

Quotes

logo_wilgenlei.png

“De optimalisering van de ruimte, een hogere ruimtebezetting, is één van de belangrijkste zaken”

Ed van der Knaap, directeur De Wilgenlei