Monitoren

BergVision monitort alle verplaatsingen in de kas, hierdoor is op elk moment de actuele situatie in de kas op te vragen. Hiernaast wordt historie opgebouwd, waarmee kan worden teruggekeken wat er met een partij planten is gebeurd, zoals het krijgen van water, voeding of bestrijding en de oppot- en wijderzetmomenten. Ook houdt BergVision bij welke handelingen moeten plaats vinden ten behoeve van het teeltschema.

ruimteplanning2.png

Quotes

logo_wilgenlei.png

“Je weet precies waar alles staat, alle cultivars en variëteiten per soort, kun je in één klap zichtbaar maken.”

Ed van der Knaap, directeur De Wilgenlei

"Berg-Vision verwerkt automatisch de partij-mutaties die ontstaan bij de diverse bewerkingen zodat altijd de actuele voorraad en de locatie van deze voorraad inzichtelijk is."