BergVision Small Business Edition

Wat is BergVision Small Business Edition?

Met BergVision Small Business Edition kunt u binnen 6 weken gebruik maken van alle functionaliteit van BergVision.

Small Business Edition is een projectaanpak, gebaseerd op "best practices". We maken gebruik van branche-kennis en van kennis van de klant-processen. We vinden derhalve niet opnieuw het wiel uit, maar gaan zeer pragmatisch te werk. We kunnen op deze manier tegen beperkte en voorspelbare kosten, met een vaste doorlooptijd en een vaste inspanning de software "live" brengen.

Bij een Small Business Edition-traject doen we geen (PLC-)koppelingen met installaties, en we doen geen interfaces met andere systemen. Uiteraard kunnen en willen we dit wel doen, maar dan als vervolg op de eerste fase. Small Business Edition is immers bedoeld om snel met de software te kunnen gaan werken, ervaring op te doen met de nieuwe manier van werken, en alvast gegevens te verzamelen, opdat de jaarplanning kan worden aangescherpt, en de bezettingsgraad van uw kas kan worden verhoogd.

In de Small Business Edition zitten de modules:

Met de Small Business Edition bieden we aan:

  • licenties (gebruik beperkt tot 1 tuin, en tot 3 gelijktijdige gebruikers)
  • inrichting & implementatie
  • onderhoudscontract

De projectaanpak kent grofweg 3 fases:

  • we maken een layout van uw tuin, en beschrijven de handelingen die worden uitgevoerd op de producten, en vullen de stamgegevens ("lege tuin")
  • we vullen de tuin met de actuele productie-voorraad ("statische tuin")
  • we leren u om te gaan met het systeem, systeem-test en oplevering ("tuin live")