BergVision

Florinco heeft een procescyclus gedefinieerd bestaande uit 6 proces stappen die door de functionaliteit van BergVision worden afgedekt en waarmee kwekers procesbeheersing kunnen realiseren voor het volledige productieproces in hun kwekerij.

De processtappen bestaan uit:

Plannen

Sturen

Monitoren

Signaleren

Analyseren

Terugkoppelen

teeltprocess.png